1.     Om 2016, hvor Samka fyldte 60, se START: Samka fylder 60 år, læs historien her!

 

   

 

 

 

 

ÅRETS GANG 2015

I starten af 2015 fuldførtes projektet med blæsning/coating af skibets bund indvendig med at lægge garneringen på plads igen oven på de godt 20 tons ballast, der har givet skibet et bedre trim. Skibet er således blevet trykket lidt og vandlinjen skulle derfor hæves, hvilket blev besluttet udført i forbindelse med 2016-dokningen, der er klaret. Lastrummet fremstår herefter flot totaloverhalet og med skibsatmosfæren i fuld vigør. Generalforsamlingen i slutningen af april resulterede i uændret bestyrelse.

Kort efter generalforsamlingen stævnede det gode skib ud på de første charterture til København, Amaliekajen, og herefter nogle dage i Frederikssund, hvor den lagde herskabeligt rum til konfirmation. Herefter deltog skibet i øvelse ved Bornholm d. 5. til 7. maj med aftenanløb af Rønne. Medio juni blev et gensyn med Bornholm, denne gang Allinge, chartret af Læsø, Samsø og Ærø kommuner til Folkemødet, hvor den før har lyst op i havnebilledet med sine kække kulører.

TV-vejrudsendelse blev sendt fra Samka ved Eriksens Plads.

Arkitektskolen – det er dem med de Maritime pavilloner - har igen besøgt Eriksens Plads og Samka 

Containere til Legeskibet Lilla Dan. blev afhentet med Samka i Svendborg og igen sejlet til Rudkøbing. Samkaforeningen har haft åbent skib arrangement ved Eriksens Plads, hvor den tyske coaster Greundiek af Stade fra 1950 og Samka (1956), lå langs kaj.

Skibet har sejlet fornuftigt i 2015 takket være stærk indsats fra besætningens side – ikke mindst kernetruppen (Peter og Lovse), hvilket har givet mulighed for større overhalinger i indeværende kalenderår, hvilket bl.a. ses på skibets flotte fremtoning.

 

   

Samka-beretning for året 2014

2014 har været et godt år for det gode skib Samka. Skibet har udsejlet mange sømil. Omverdenen – også den landbaserede - er i stigende omfang ved at få øjnene op for skibet og dets åbenlyse fordele som trækplaster i havnene og på søen. TV- og pressedækning af sejlads gennem Københavns Havn gennem broerne og skibet langs kaj rundt i danske havne herunder Allinge er gode eksempler herpå fra året der gik.

   Den faste besætning og andre godtfolk har igen taget en gevaldig tørn både med sejlads og ikke mindst med reparation og vedligehold, der uundgåeligt følger med, selvom skibet er i ualmindelig god stand alderen taget i betragtning. Skibet var på slip for skrueakseltræk m.m.

   Samka har været chartret ud til flere formål. Der har været et par rejser til Svendborg en fodboldholdrejse til Bagenkop, sejlads Tåsinge Rundt, Metronome chartrede skibet på vegne DR, TV I til 6 optagelser med Puk & Herman i maj/juni rundt i danske havne, Løgstør, Middelfart, Fredericia, Sønderborg, Kerteminde, Anholt og Rungsted. Læsø, Samsø og Ærø kommuner chartrede skibet til Folkemødet på Bornholm medio juni og Københavns Kunstakademis Arkitektskole har været på Søfartsmuseets afdeling Eriksens Værft over 10 dage for at samle inspiration og fremstille pavilloner med idéer fra og afsæt i det marstalske havnemiljø. Pavillonerne blev af Samka fragtet til Kulturhavn København, hvor skibet med udgangspunkt fra Amaliekajen havde rundture i Københavns havn med orkestre m.m. på dækket.

   Samka har efterfølgende været i Malmø, Køge og Helsingør i regi af Kunststafet Øresund med pavillonerne. Pavillonerne blev placeret i de involverede havne, den til Marstal er placeret på Eriksens Plads.

   Søværnets Operative Kommando, som vi har et flerårigt rigtig godt samarbejde med, har også i 2014 haft chartret skibet til vellykket øvelsesformål.

   På slutningen af året gik vi gang med at pille garneringen ud af skibet og BBC-coating har blæst og coated bunden af skibet indvendig.

   Mellem jul og nytår var vi på en særdeles gemytlig pilketur på Langelandsbæltet, hvor der oven i købet blev fanget enkelte fisk denne gang – og det gjorde på ingen måde turen ringere.

 

   
Årets gang 2013

Det gode skib Samka kom ud af 2013 på en hæderlig måde – også hvad regnskabet angår. Skibet var på slip i foråret og fik repareret og coated ballasttankene, en værdifuld indsats for skibets fremtidssikring, der var muliggjort gennem en fornem donation på 120.000 kr. fra Ellehammerfonden. SuperBrugsen forærede 3.000 kr., marinemaleren Sune Villum 2.400 kr. og fhv. skibsfører Elvard Jørgensen 2000 kr. Malingen til vedligehold af skibet til et beløb af 15.000 kr. blev som gennem mangfoldige år doneret af skibsmalingsfirmaet Hempel. BBC-coating og Marstal Værft har heller ikke været smålige i forbindelse med overhalingerne. Denne gavmildhed forenet med en hård kerne af frivilliges indsats gør det muligt at holde skruen i vandet på vort skib. Stor tak for det!

Det er glædeligt at se skibet i så god tilstand. Der er noget ved de skibe, der er en helt bestemt stemning ved at komme ned om bord med sit grej, høre maskinen blive startet op og lade trosserne gå. Sammen med andre ligesindede ser man med fornøjelse frem til, hvad sejladsen bringer af oplevelser, hvad enten det er for et kort trip eller for lidt længere forløb. Sommer 2013 har været leveringsdygtig i rimelige portioner magsvejr. Det gode skib Samka har vist Dannebrog ved et par større arrangementer i sommertiden. Først gjaldt det damperstævnet i Flensborg, hvor der ud over dampskibe var inviteret to motorskibe, en tysk coaster og så M/S Samka. Sejladsen til Flensborg blev krydret med møde med andre fartøjer og den lange sejlads ind gennem Flensborg Fjord er ganske smuk. Damperstævnet er godt indarbejdet, velbesøgt og ganske oplevelsesfyldt at deltage i og at overvære, ikke kun for folk af vores slags, der kan se det maritime lys, men for folk af alle slags og skabeloner, hvad de tusindvis af gæster, der gik kajerne langs, vidner om. Der var adskillige dampskibe at kigge på, damptog og dampkøretøjer i land samt prustende dampmaskiner af alle størrelser og udførelse på det lokale søfartsmuseum.

Samka har også vist flaget i hjemlige farvande som deltager i arrangement i København i samarbejde med Kulturhavnsfestivalen, Arkitektskolen i København, Fregatten Jylland og Samka /Marstal Søfartsmuseum. Arkitektskolens elever har i forbindelse med projektet besøgt Søfartsmuseet for at få idéer og inspiration til det ”apterede rum”, altså skibsbeboelsesindretning, for om muligt at overføre gode idéer herfra til landbasseret arkitektur med optimal udnyttelse af kubikmeterne. Det har resulteret i konstruktionen af syv maritime pavilloner, bygget på Fregatværftet i Ebeltoft i samarbejde mellem skibstømrerne og de arkitektstuderende. Samka gik til Ebeltoft for at laste pavillonerne med eget grej, idet spil og bomme er tilbageført til gangbar stand. Lasten blev sejlet til København og losset forskellige steder i havnen. Der blev igen losset med eget grej som en del af kulturoplevelsen, idet skibstrafik i Københavns inderhavn med tilhørende broåbninger efterhånden er en sjældenhed, der påkaldte sig stor opmærksomhed. Skibet deltog også i selve kulturdagene som sejlende scene for Sambamusik med dansere og Salsadansene – en noget usædvanlig men yderst interessant dækslast, der hidkaldte piftende ungersvende i rundkredsende speedbåde. Samka foretog desuden flere daglige rundture i flotillesejlads med skonnerterne Halmø, Mira og Lilla Dan med passagerer med udgangspunkt fra Amaliehaven og ud til Sydhavnen gennem de to ordinære broer og en cykelbro. Ved Amaliehaven lå vi ret centralt mellem andre herskabelige skibe og havde bl.a. besøg af folk fra skoleskibet Danmark, der ankom, mens vi lå der. Skibe har en forunderlig tiltrækning på godtfolk. Efter nogle dages ophold var det rart at lade gå igen fra bytumulten og stævne hjemover.

Som vanligt har Søværnet haft chartret skibet til deltagelse i øvelse ved Sjællandsodde. Det er et gensidigt godt udbygget samarbejde, der er en af de mere faste eftersommeraktiviteter.

Se også lidt video fra turen!!

http://www.youtube.com/watch?v=ool1y74RMdI

http://www.youtube.com/watch?v=bzP29pgdwXI

 

 

Årets gang 2012.

Det gode Samka har vist flaget rundt omkring bl.a. særdeles værdigt i forbindelse med charter igen i 2012 til Søværnet to gange ved Sjællands Odde, hvor skibet indgår som gidseltagerskib under øvelse for de orlogsgaster, der skal ned og jagte pirater ud for Somalia. Det er en opgave, som alle retsindede mennesker kan gå ind for i en søfartsnation med danske søfolk i farezonen. Det er et hårdt pres at besejle de farvande, og trygheden øges naturligvis med kompakt indsats fra orlogsfartøjer fra flere nationer, herunder Danmark. Danske søfolk har, som bekendt, også måtte betale en høj pris for udøvelsen af deres hverv i området. SOK har udtrykt sin ros til skib og besætning og vil gerne fortsætte samarbejdet, hvilket også vil finde sted i indeværende år.

   Samka har været på andre destinationer som Samsø til Samsø-weekend, lastet med øfolk for udveksling af ø-idéer, den har været på firmatur for Ebbes Bådebyggeri til Skarø, hvor skibet desuden har været med gæster som afløserskib for søsterskibet Caroline S, dette indbefattede også anløb af Drejø, der for øvrigt var årets destination for fuldt booket medlemstur. Rudkøbing blev anløbet for afhentning af et hold Samka-modelbyggere, og Svendborg har ligeledes lagt kaj til det gode skib for afhentning af selskab. Samka har vist flaget i Flensborg i charter for De Småborgerlige – meget gemytlig rejse. Og så har skibet lagt dæk og rum til pinse-jazz og andre fornøjeligheder i forbindelse med Bonavistas stabelafløbning, selskaber har været på besøg om bord bl.a. besætningen fra fregatten Jylland. Julejazz og julemandssejlads gav også kolorit på havnelivet, årets sidste sejlads var nytårstorskpilketur for medlemmer ude i søen, hvor vi dog som dyrevenlige personer ”undlod” at fange noget – vi kunne jo også risikere at Greenpeace og Fiskerikontrollen kunne ligge og lure i nærheden for at se om vi overholdt fiskekvoterne og pilkestørrelser.

 

   Den faste stok af frivillige, rygraden i skibets besætning og vedligehold på dæk, bro, maskine og kabys, er fundamentet for skibets eksistensgrundlag. Uden jeres kæmpeindsats ville vi ikke have en Samka, ihverttilfælde ikke som sejlende klassegodkendt fartøj. Ærø Brand og Brugsen bidrog med donationer i året, der gik. Vi er på udkig efter flere velgørere.

   Samka fik en større overhaling i dokken, det tærede på pengebeholdningerne, men det skulle der gerne blive rettet op på i indeværende år. Værftet, BBC og frivillige ydede igen en stor indsats, flere hænder er meget velkomne - støt op om vort skib, meld dig til at give en hånd med, der er ganske gemytligt.

Årets gang 2011.

Skibets faste stok har rigget julelys op over top, og monteret juletræ med lys på toppen af formasten.

Skibet er igen i år juleskib, det bliver søndag d. 18, hvor den anduver med nissegaster. Samme dag vil der være swingende julejazz i det opvarmede lastrum fra kl. 15.

Vi håber på en rigtig hyggelig eftermiddag med masser af swingende Jazz, leveret af Ærø Swing Kvintet. Det skal nok blive gemytligt, så det er om at møde op i god tid.

                                

Søværnet.

D. 23. nov. agerede Samka figurant som kapret skib af pirater. Chartreren var som tidlige for  Søværnet.
Samka skulle ligge til ankers på en position på den nordlige side af Sjællands Odde d. 23. kl. 8.00 morgen og simulere et større skib kontrolleret af "Pirater". Piraterne er i kontrol over skibet og holder skibets oprindelige besætning  som gidsler.
Der kom ca. 20 personer fra forskellige værn ombord som var udklædt som pirater, hvilket må siges at det gjorde de fantastisk livagtigt. Selv en original pirat jolle, hjembragt fra Somalia, indgik i øvelsen.
Efter at Piraterne havde fået deres udstyr ombord, lettede vi anker og sejlede nordpå mod Hesselø. På denne tur blev vi opserveret fra luften af overvågningsfly, samt blev indhentet af Hms Esbern Snare, der var var udsendt på patrulje mod pirater ved Sjællands Odde.
Samka blev bordet af mandskab fra den specielle indsatsstyrke som befriede gidslerne og neutraliserede piraterne.
Igen en fantastisk oplevelse at være part i den træning som bliver foretaget af Søværnet for at kunne opfylde og være klædt på til de opgaver som løses ved den Somaliske kyst, for at gøre skibsfarten mere sikker.

Berettet og set fra kabyssen og broen ag
Peter, Erik, Svend og Preben.
                    


Vores Kunst.

I weekenden d. 8. - 9. okt. viste Samka flaget i øens 3 store havne med udstilling i lasten der præsenterede "Vores kunst"

Medlems tur til Strynø.

D. 2. okt. var der medlemssejlads til Strynø. En vellykket tur som er besluttet skal gentages i de kommende år.

 Samka har fornemt besøg.

I det herrens års 2011, den 8. måned og på den 2. dag ankommer skoleskibet Georg Stage til Marstal. Den første fuldrigger der nogensinde har anløbet Marstal.

Status lørdag d. 30. juli

Som omtalt har Brian sandblæst skibet rundt i vandgangen og sprøjtet flere gange med to-komponent til en yderst imødekommende pris. Da det kom ham for øre at vi ville vente med patentsmørring til næste års slipsætning, forærede han en 20-liters pøs patent, som en god håndfuld stabile mennesker har rullet/malet på, samtidigt med at der er blevet sat vandlinje og bælte af. Samme folk har renfejet dokken, Patenten rakte dog ikke til hele den renspulede bund. Det mente Laila var temmelig forkert, så hun sponsorerer en tilsvarende 20-liters, der skal males på i dag med start fra middagstid. Man er velkommen. Skibet tager sig godt ud dernede i dokken, en søndagsspadseretur med familien rundt SAMKA i dokken kan anbefales, nu da man ikke kan ”Snørre stagfok” på Møllevejen længere (de der ikke ved hvad dette betyder, kan få det åbenbaret i messen i forbindelse med at dokningen er færdig, for da holdes en spisning i samme anledning. Tidspunkt omsendes senere).

Mvh
Erik

Tak til de frivillige hænder som har banket rust, malet slebet og lakeret.

Samka forlader dokken mandag d. 1. aug. kl. 07.00
 

Så er Samka i dok mandag d. 25. juli. kl. 13.00

Samka gik gnidningsløst i dok, og straks blev der taget fat på at trykspule bund og vandgangen. Vandgangen vil blive sandblæst og behørigt malerbehandlet. Endvidere bliver der banket rust, malet og træværk skrabes, slibes og lakeres.

 

 

     

 

                     

 

 

 

 

 

Klar til søsætning

Bunden spules og vandgangen sandblæses

 


Nyhedsbrev:
Samka´s hjemmeside er under opbygning, hvorfor linket
"Tilmeld dig
NYHEDSBREV" endnu ikke fungerer. Venligst lidt tålmodighed.

   

 

Det gode skib SAMKA

En tur med et skib – et rigtigt skib – er altid en helt speciel oplevelse, hvad enten det drejer sig om en længere sejlads eller bare et kort trip. Sejlads med det gode skib SAMKA hører til de gode af den slags oplevelser. Næppe er man kommet om bord med sit grej før ”skibsstemningen” indfinder sig, specielt når mesteren har været nede i maskinen og har startet op.

En sejlads bliver ikke ringere af, at man har et par gode sejladsoplevelser med i køjesækken, som fx sidste års tur til Wischhafen med alt, hvad der kunne være om bord af godtfolk hovedsagelig af Småborgerligt tilsnit samt pilketur samme år og med samme kategori folk om bord i ”damperen”.

Her i slutningen af maj dette år havde vi fornøjelsen af en charter til Hovedstaden – med kajplads noget uden for alfar vej. Vi var 6 mand om bord med Peter Carlsen som skipper. Som kombineret mester/bedstemand deltog Jens Tolder/Lovse (de skiftede i København), Ole Stryn styrmand, Preben Skov som hovmester og Janne og undertegnede som dæksfolk, så sejlads og forplejning var i top og vejret ligeså og det betyder unægtelig en del.

Vi anløb Refshaleøen, hvor skipper Carlsen lagde skibet langs kaj, på det forud varskoede tidspunkt, kl. 07.00 punktligt. Skibet fik en indenbordsoverhaling på rejsen. Et par sager skulle grejes inden chartrerens shippingelever skulle om bord om formiddagen for besigtigelse af og rundvisning på skibet og ikke mindst i god tid før næste dagens gæster skulle indfinde sig til selskabelighed. Skibet var chartret inklusive toiletfaciliteter idet vi, som nævnt, lå noget klar af almindelige faciliteter. Lokumstanken var gået i fuld forstoppelse kort før anløb, egne anstrengelser hjalp ikke, så en slamsuger blev hidkaldt via venlig og imødekommende hjælp fra havnevæsenet. Slamsugerføreren overraskede os ved at spørge om, hvordan det gik med restaurant MINDE i Marstal. Han åbenbarede, at han for år tilbage havde forsøgt at tage sine nautiske eksaminer på Navigationsskolen via ”fjernstudie” fra bemeldte etablissement med forudsigelig dumpning til følge, så han var så blevet fører på en slamsuger i stedet for på en damper. El og dermed landstrøm var ikke umiddelbart tilgængeligt på kajen, så vi måtte alliere os med en nærliggende kæmpehøj kran, beregnet til frygtløse menneskers hovedspring med en gummislange om haserne. Via telefonkald fik vi lov til at trække kabel hen til den lydløse kontakt og fik dermed hverken brug for medbragt eller hidbragt generatorer. Kranføreren på springkranen fortalte at han var bedste ven med en Græsvængebo. To mand fra Københavns Havnevæsen indfandt sig kort efter ankomst for at (gen)se skibet, idet den ene havde sejlet med SAMKA som ung. En jolle GO ON af Marstal, der tidligere havde haft station i Sønderrenden tilhørende den navnkundige Albe Mande, kom langs for at hilse på, så der var mange hjemlige oplevelser derude i den store verden…. 

Sejladsen hjemover forløb med stille vejr, nærmest ”blussevejr” – så det var en på alle måder god tur. 

Skibet har efterfølgende været i Bagenkop i forbindelse med afhentning af harmonikafestlystne folk til den store Harmonikafestival på Marstal Havn. 

Skibet skal chines op på steder, så bl.a. første lørdag i måneden er der fælles hanken op fra kl. 9 med efterfølgende sildebrød. Sedlen med jeres e-mail er forlist, så send os venligst jeres e-mail-adr., hvis I vil have en varsko om, hvornår der sker noget. Vi tilstræber ligeledes at bringe oplysninger på hjemmesiden.

Mvh
Erik B. Kromann

 

Tidligere rejser med M/S Samka


2010

2009

2008