Foreningen

Foreningens formål er at bevare skibet M/S Samka, som original Caroliner, og at søge at holde skibet i drift som sejlende museumsskib, herunder at bruge skibet til at repræsentere historien ved overgang fra sejl til motor.

Endvidere kan skibet anvendes til deltagelse i maritime og sociale projekter og til præsentation af virksomheder og andre aktiviteter såsom projektlaster.

>>> Vedtægter
>>> Bestyrelse