Charter

Vi tilbyder et traditionelt skib til utraditionelle arrangementer.

  

Skibet er godkendt til at kunne medtage 12 passagerer på dagssejladser.

Skibet kan anvendes til festligheder også langs kaj, hvor lastrummet er velegnet til sammenkomster, generalforsamlinger, receptioner, udstillinger o.l. Under land er skibet godkendt til 50 passagerer.

 

Skibet kan også fragte eksempelvis mindre projektlaster i nærfarten.

 

Vil du chartre SAMKA til et anderledes arrangement så ring til Marstal Søfartsmuseum

+45 6253 2331 eller mail på erik@marmus.

 

Charterpriser 2019

   4 timer kr. 5000 + evt. havneudgift
   6 timer kr. 6000 + evt. havneudgift
   8 timer kr. 7000 + evt. havneudgift
   Døgn kr. 8000 + havneudgift + olieforbrug
   Langs kaj ved skibets faste liggeplads kr. 1000 pr. dag/aften -
 

A traditional ship for unusual events.


The ship is classed and is operated by professional sailors and is approved to carry up to 12 passengers.

Ship can be used for special celebrations – also along the quayside – where the hold space is ideal for events, gatherings, general meetings etc. Along the quayside, the ship is approved to hold up to 50 passengers.


The ship can also carry small loads of project cargo locally.


Would you like to charter Samka for a different event, please call Marstal Maritime Museum on 00 45 62 53 23 31 or email at erik@marmus.dk
c/o Marstal Søfartsmuseum
Box 36 DK 5960 Marstal